תרמו לאדם ואדמה

תמכו בפרויקטים ובתוכניות של אדם ואדמה

1

סכום

2

פרטים

3

תשלום

להמשך תרומה >

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה. מספר עמותה 58-049-298-1

1

סכום

2

פרטים

3

תשלום

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה. מספר עמותה 58-049-298-1